Mija älskar att teckna. Karaktärerna som växer fram på papperet blir nästan lika verkliga som levande människor, och betyder ibland närapå mer än dem. I fantasin kan man skapa världen så som man vill att den ska vara, och inga begränsningar finns. Mija tecknar Emi, en tjej som hon umgås med i fantasin. Emis hemlighet är att hon kan se andar, spöken, rester av mänskliga själar som dröjer sig kvar i den här världen.

Emi

Mija kan inte se andar. Men de påhittade karaktärerna finns ändå med henne och håller henne sällskap. Lite som andar, lite som människor, eller någonting mitt emellan.

Har du någon gång umgåtts med någon som inte är verklig?