Bobbi är en van föreläsare och workshop-hållare. Hon berättar gärna om sina böcker och tematiken i berättelserna, om digital publicering, transmedialt berättande och e-böcker, eller håller i en workshop.

Sagt av elever efter föreläsning på folkhögskola:
”Hennes tankegång om hur idén till hennes böcker kommer till är mycket intressant.”
”Temat i Tatuerade tårar tilltalade mig. Även om det är tung läsning för vissa tycker jag att det är viktigt att belysa problematiken.”
”Att höra Bobbi tala och se bilderna till böckerna gav mustighet och substans åt berättelsen.”
”Annorlunda och coolt!”
”Jag tyckte om att hon skrev om olika personer i samma värld. Om man tänker efter kunde nästan alla karaktärer vara grannar.”
”Otroligt intressant att man kan göra sina karaktärer så levande.”
”Man lär sig mycket om en författare som berättar hur det gjorts och vad personen gjort för att kunna starta som författare.”
”Jag tyckte om bilderna. Det konstnärliga uttrycket.”

Kontakta bobbi (at) transcenders.se för en diskussion kring upplägg!

Senaste uppdrag:

2016-06-11 Queerlitteraturen idag. Panelsamtal på Feministisk Festival.

2016-06-11 Att skriva normkritisk erotik för unga. Panelsamtal på Feministisk Festival.

2016-06-10 Relationsinstitutet – Trött på tvåsamhet? Boktips och samtal. Panelsamtal på Feministisk Festival. Läs mer och lyssna på samtalet här.

2016-04-24 Lesbisk sexfrulle 2.0 – tema flersamhet. Panelsamtal på Lesbisk Frukost.

2016-02-27 Författarsamtal – att skriva om identitet, sexualitet, kärlek och utanförskap. Föreläsning på Stadsbiblioteket i Malmö.

2015-10-17 Stella betyder stjärna: en berättelse för unga om att söka saknade pusselbitar i livet. Föreläsning på HBTQ-bokmässan, Stadsbiblioteket i Malmö.

2015-08-26 Molnsamhället och medierna. Föreläsning på BTJ.

2015-08-06 Skönlitteratur utanför tvåsamhetsnormen. Föreläsning på Regnbågsfestivalen – Malmö Pride.

2014-08-04 Transcenders, eller att hitta sig själv i livet. Föreläsning på Regnbågsfestivalen – Malmö Pride.

2014-05-08 Transcenders teman och berättelsevärld. Föreläsning på Eslövs Folkhögskolas allmänna linje.

2014-04-01 Teman och gestaltning i Transcenders berättelsevärld. Inspirationsföreläsning på Malmö Latinskola för gymnasieelever som arbetade med ett projekt på temat ”queer”.

2014-02-26 Samtidsblick – Att skapa och publicera böcker i det nya medielandskapet. Föreläsning på Malmö Stadsbibliotek.

2013-11-16 En berättelsevärld för unga vuxna. Föredrag på Backanatten, Kirsebergs Bibliotek.

2013-10-22 Entreprenörskap inom media och digital publicering. Föreläsning på Medie- och Kommunikationsvetenskapsprogrammet Malmö Högskola.

2013-04-13 Att fylla ett papper med känslor. Workshop på Balagan, avdelningen för åldrarna 9-12 på Malmö Stadsbibliotek.

2012-12-17 Föreläsning på kursen Digital publicering på Malmö Högskola.

Under 2013 – 2015 har Bobbi även en gång i månaden hållit i skrivarträffar med workshops kring skönlitterärt berättande på Malmö Stadsbibliotek.

Biblioteket