Svartsjuka? är ett diskussionsspel om just svartsjuka. Spelet togs fram som en prototyp till en diskussionskväll med Relationsinstitutet och har sedan använts som diskussionsunderlag vid flera tillfällen.

Svartsjuka är ett svårdefinierbart tillstånd som kan vara hemskt och få en att känna och göra saker man inte trodde att man skulle. Många undviker svartsjuka till varje pris. Inte vi! I det här spelet ska vi istället vältra oss i svartsjukeframkallande situationer – för av dem kan vi lära oss saker om varandra och förhoppningsvis komma underfund med något om oss själva.

Ingen person kan vinna det här spelet – istället är det en känsla (eller flera) som kommer att ta hem det!

Svartsjuka? prototyp