Kan det någon gång vara rätt att fly?

Mija_Hands_