Transcenders Media utvecklar olika typer av spel. För närvarande ligger mycket fokus på det berättelsebaserade datorspelet Knife Sisters, men även andra spel är under utveckling, exempelvis diskussionsspelet Svartsjuka?.

Knife Sisters screenshot