Browsing Tag

Öppna relationer

Poly-bokcirkel, Transcenders

Bokrecension: Mandarinerna (1954) av Simone de Beauvoir

25 januari, 2015 • By

MandarinernaMandarinerna är en berättelse om kärlek, moral och politik. Vi följer ett gäng intellektuella i Paris, några år precis under och efter andra världskrigets slut.
Anne är psykoanalytiker och gift med Robert, en känd författare och politiker, och Henri är författare/journalist som driver tidningen L’Espoir. Nadine är Annes och Roberts egensinniga 18-åriga dotter som har svårt att finna sin plats. Dessa människor och hela världen tycks stå inför ett val: Sovjet eller Amerika, kommunism eller kapitalism.

I kulturvänsterkretsar och den motståndsrörelse som huvudpersonerna tillhört är de flesta för Sovjet. Robert och Henri vill dock delvis ta avstånd från kommunismen och startar därför den politiska gruppen SLR. Henri och Robert uppslukas av politiken medan Anne blir allt tommare: psykoanalysen förlorar sin mening när världen ser ut som den gör. Henris fru Paule blir så insnärjd i tankarna på sin och Henris relation (som är i upplösning) att hon närmar sig en psykos. Anne i sin tur längtar efter förlösning; under en USA-resa blir hon förälskad i författaren Lewis, men hon kan inte tänka sig att lämna sitt liv med Robert. När Henri och Robert tvingas göra olika val utifrån sina moraliska övertygelser sätts deras vänskap på hårda prov, och båda börjar tvivla på att ord faktiskt kan påverka situationen i världen.

Vad jag tänker på när jag läser den här boken är att så litet tycks ha ändrats sedan 1945, samtidigt som så mycket är annorlunda. Jag får erkänna att jag nog inte vetat särskilt mycket om världsläget vid den här tiden – men plötsligt blev det helt levande för mig genom karaktärernas tankar, diskussioner och ställningstaganden.
Berättelsens kvinnor är i mångt och mycket utlämnade åt sina män. De lever för dem; var och en på sitt sätt, de verkar inte kunna leva och verka helt i egen rätt. Romanens karaktärer lever ofta i öppna relationer. När Anne blir tillsammans med Lewis kommunicerar hon öppet med Robert om detta, och han uppvisar inte en tillstymmelse till svartsjuka. Lewis däremot har problem med att Anne inte väljer honom fullt ut och det gör deras relation till en smärtsam passion.

Detta är en väldigt lång bok med många olika komplexa teman. de Beauvoir skildrar människor och skeenden så trovärdigt att berättelsen känns som ett rakt utsnitt ur verkligheten, men det misstänker jag att den inte är. Som diskussionsunderlag fungerar den bra, men kanske mer kring existensiella frågor än relationer, även om dessa också är en del av bokens teman.

Allmänt betyg: 4/5
Ploy-bokcirkelbetyg: 3,5/5

Bobbi, Poly-bokcirkel, Transcenders

Skönlitteratur utanför tvåsamhetsnormen

24 augusti, 2014 • By

PolyamoriTidigare den här sommaren började jag fundera över i vilken utsträckning det finns skönlitterära skildringar av relationer som utmanar tvåsamhetsnormen – mycket för att jag själv arbetar på ett skrivprojekt som tar upp ämnet. Jag fick känslan av att det finns ganska få böcker som skildrar friare relationsformer; och ännu färre som skildrar dem som ett möjligt alternativ. Jag började undersöka saken,  i jakt på någon form av lista, men hittade egentligen bara andra som ställde frågan om ifall det finns en sådan. Min tanke är att när något inte skildras i kulturen så innebär det att det inte existerar i det allmänna medvetandet. Därför kändes det viktigt att göra en sammanställning av det som faktiskt skrivits. Så jag började på en själv.

Det kommer att ta tid att både hitta böcker och att läsa igenom och recensera dem, så jag har beslutat att publicera listan redan nu i ett eget inlägg, och sedan komplettera den med korta recensioner efter hand. Listan är just nu väldigt ofullständig, och även framåt ska den ses som ”under konstruktion”.

Jag kommer att ta med med ett brett urval böcker utifrån temat ”fria relationer”, där ”fria relationer” används som ett samlingsbegrepp för alla relationer som på något sätt går utanför tvåsamhetsnormen. Det kan handla om poly-relationer, swinging, trianglar mm. Böckerna behöver inte ha fria relationer som huvudtema, utan det räcker att temat behandlas på något sätt. Det innebär att vissa böcker i första hand kommer att handla om tvåsamhet, men med någon form av diskussion om vad den innebär och sådant som utmanar den. Förhoppningsvis kommer jag även att hitta böcker som inte har tvåsamheten som huvudfokus!

För mig är det viktigt att lista just skönlitteratur, eftersom skönlitteraturen ger en annan möjlighet till nyansering, fördjupning och identifikation än vad facklitteraturen gör. Det finns massor av intressant facklitteratur om sex och relationer, men för egen del vill jag alltid komplettera facklitteratur med skönlitteratur för att få fler perspektiv på ett ämne som är komplext

För den som är nyfiken på vad ”fria relationer” innebär finns t ex boken ”Opening up” av Tristan Taormino, som tar upp de flesta olika varianter av fria relationer. Den typen av (fack)böcker är dock inte något jag kommer att ha med i min lista.

När jag skriver om en bok kommer jag att göra det utifrån hur väl den skulle kunna fungera som ett diskussionsunderlag – hur väl den skulle passa in i en bokcirkel om fria relationer. Jag kommer att ge boken ett allmänt betyg och ett betyg baserat på detta kriterium.

Här hittar du listan!